• İşitme insanoğlunun çevresiyle iletişim kurmasını sağlayan en önemli duyulardan biridir.
  • İşitme duyusu sayesinde insanlar ana dilini ve konuşmayı öğrenebilmekte ve böylece etrafıyla iletişim kurabilmektedir.
  • İşitme kaybı işitme yollarının herhangi bir basamağında meydana gelen patolojiler nedeniyle işitme duyarlılığındaki azalmadır. İşitme kaybı doğuştan veya sonradan olabilir.
  • İşitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler ise işitme engelini oluşturmaktadır.
  • Çocukluk döneminde görülen işitme kayıplarının en büyük etkisi , konuşma dil ve iletişim becerileri üzerine olmaktadır.
  • Erken tanı ve müdahale programları ile işitme kaybının olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi ve işitme engelinin ortadan kaldırılması mümkündür.