Hizmetlerimiz

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistlerkişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. Ergoterapinin asıl hedefi; kendine bakım, iş ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri ile kişilerin yaşam rollerini yerine getirmesi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ve toplumsal katılımlarını artırmaktır. Ergoterapistler otizm, serebral palsi, kas hastalıkları, ortopedik yaralanmalar, down sendromu, rett sendromu, yaygın gelişimsel bozukluk, disleksi, hiperaktivite, mental retardasyon, az gören, hemipleji, duyu bütünleme problemi ve diğer tanıları almış veya tanısı bulunmayan özel gereksinimli tüm bireylerle çalışırlar. Günlük yaşam aktiviteleri, kaba ve ince motor becerileri, sosyal beceriler, el göz koordinasyonu, gözde kontrolü, denge, oyun becerisi, akademik beceriler, ergonomik düzenlemeler, çevre düzenlemeleri, yardımcı araç önerisi, kognitif fonksiyonlar, duyu bütünleme/duygusal işlemleme, aile eğitimi çalışma alanlarından bazılarıdır. Ergoterapi pratikler bütünüdür. Kısacası bireyin hayat standartlarını mevcut koşullara göre daha konforlu yaşamasını sağlayana terpi yöntemidir. Sizde çocuğunuzun yaşadığı problermler için ergoterapistimize danışabilirsiniz.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi bir nedenler oluşan kalıcı veya geçici yetersizliklerinin kaybedilmiş bazen de limitlenmiş olan fonksiyonel kapasitenin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini sağlamaktır. Tedavi yaklaşımları çok yönlü ve tedavi programları her çocuğa özeldir. Amaç, çocuğun mevcut potansiyelinin arttırılarak sosyal hayatta mümkün olduğunca bağımsız hale getirilmesidir. Bu amaçla kurumumuzda uygulanan yöntemler şunlardır; 1. Bobath Terapi 2. Uzay Terapisi 3. Elektro Terapi 4. Manuel Terapi 5. Crenio-Sacral Terapi 6. Kinesiotpe
Kurumumuzda aile danışmanlığı hizmeti,psikolojik danışma ve anne-baba eğitimi olarak gerçekleştirilmektedir. Çocuğun özel eğitim uygulamalarında kazandığı becerilerin, ev ortamında anne-baba ve kardeşler ile iş birliği yapılarak geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenerek aile eğitimi verilmektedir. Çocuğun tanısı,özellikleri,nedenleri ve gelişim aşamaları hakkında aileye bilgi verici danışmanlık yapılmaktadır. Bu bilgilendirmede anne-baba eğitimi , çocuğun bireysel farklılıkları,ailenin kendi dinamiği göz önünde bulundurularak bireysel aile görüşmeleri ile gerçekleştirilmektedir. Aile bireylerine; problem davranışlar ile başa çıkma yöntemleri, psikolojik destek, kardeşler arası ilişkiler, okul ve kaynaştırma programlarının sağlıklı bir şekilde ve yürütülmesi gibi pek çok bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir.
Bireysel eğitim, her öğrencinin eğitimsel gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan akademik, sosyal özbakım, dil, konuşma, toplumsal yaşam becerileri, özbakım becerileri gibi alanlara yönelik programların uygulanmasıdır. Alanında uzman eğitimcilerimiz, bireysel program doğrultusunda planlanan özel yöntem ve öğretim teknikleri ile uygun eğitim ortamı ve zengin materyalleri sağlayarak öğrencilerimizde en üst düzeyde ilerleme sağlanması hedeflenmektedir. Özel gereksinimli çocuklarımızın yaşadıkları en büyük sorunlar sosyalleşmek ve topluma uyum sağlamaktır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için merkezimizde grup çalışmaları yapılmaktadır. Gruplarımız oluşturulurken öğrencilerimizin gelişimsel yaş düzeyi, tanısı ve performansları göz önünde bulundurulmaktadır. Grup eğitimi programı, meslek elemanları tarafından hazırlanmakta ve yürütülmektedir.
Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir. Kurumumuz da kaynaştırma öğrencilerine yönelik okul toplantıları ve okul öğretmenleri ile yapılmış olan görüşmeleri içeren plan program doğrultusunda okul müfredatı ve sınıf seviyesine uygun olarak uzman kişilerce eğitim verilmektedir. Kurumumuzda okul ile olan işbirliği esas alınıp güncel olan kaynak kitap, yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak eğitim verilmektedir.Tam, yarı ve tersine kaynaştırma öğrencilerine göre verilen eğitim desteklenirken; eğitimin amacına ulaşıp ulaşamadığı gereken dönüşlerle izlenir. Dönüşler doğrultusunda okul öğretmenleri, aileler bilgilendirilir. İşbirliği içerisinde çocuğun gelişmesi doğrultusunda ilerlenilir.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Eğer bir çocuk; Yaşına uygun olmayan kalem tutuşu varsa, çizim/boyama/yazma becerileri dağınık ,yavaş veya tutuksa, makas kullanmakta zorlanıyorsa, düğme ilikleme,ayakkabı bağlama gibi hassas monüpülasyon gerektiren işlerde sorun yaşıyorsa, yaşına uygun öz bakım becerilerini bağımsız yapamıyorsa ince motor becerilerinde, yani küçük kas gruplarını kullanması gerek becerilerde zorlanıyorsa, ivedilikle desteklenmesi gerekmektedir. Kurumumuzda, ince motor gelişimini destekleme yönünde yapılan çalışmalar; omuz,üst-alt kol, bilek ve el kaslarının kuvvetlendirilmesine yönelik fiziksel egzersizler, bilateral/ ikili koordinasyonu artırmaya yönelik etkinlikler, orta hattı geçebilme egzersizleri, görsel motor/ el-göz koordinasyonu çalışmaları, konu başlıkları altında uygulamaktayız.
Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.
Kurumumuzda, Ankara dışında yaşayan öğrencilerimiz içinde paket program uygulamaları ile eğitim verilmektedir. Ankara dışında yaşayan öğrencilerimiz ayda bir ya da iki haftada bir gelerek yoğun bir eğitim programına alınırlar. Programa alınan çocuklara 3-4 haftalık paket program verilerek ev ya da eğitim aldığı kurumda eğitim desteği sağlanmaktadır.
Erken çocukluk dönemi , bilim insanları tarafından gelişimin ve öğrenmenin en hızlı olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. Risk altında olan gelişiminde gecikmeler görülen veya erken yaşta tanılanan çocuklar için erken müdahale gelecekteki eğitim performansları açısından çok önemlidir. Erken çocukluk , özel eğitim hizmetleri , ailenin ve çocuğun gereksinimleri ve öncelikleri dikkate alınarak oluşturulmalı bunun için çocuğun tüm gelişim alanlarında değerlendirme yapılmalıdır. Ailelerde programın parçası olarak ele alınmalı ve aile-çocuk iletişimi desteklenmelidir.
Özel eğitimde, aile-okul-özel eğitim merkezinin işbirliği içinde çalışması öğrencinin ilerleme göstermesi açısından son derece önemlidir. Merkezimizde , özellikle kaynaştırma öğrencisi olan çocuklarımızın okulları sık sık ziyaret edilerek, öğretmenleri ile bilgi ve fikir alışverişinde bulunulmakta, öğrencinin seviyesine uygun program birlikte belirlenerek, uygulanarak paralel bir şekilde çalışılmaktadır. Gerekli görüldüğünde okullarda öğrencilerimiz hakkında seminerler verilmekte, öğretmenlere rehberlik edilmektedir.Bunların yanı sıra sık sık yapılan telefon görüşmeleri ile öğretmenler arası işbirliği sağlanmaktadır.
Tüm öğrenci ve velilerimiz servis hizmetimizden faydalanabilmektedir. Servisimiz öğrencinin okula devam edip etmeme durumuna göre öğretmenlerinin ders programına ve öğrencinin ikamet ettiği yere göre planlanarak hazırlanmaktadır.