Huzur Özel Eğitim Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, geliştirilen programlarla,  özel öğretim yöntem ve araç gereçleri kullanarak, topluma uyumlarını hızlandırmak, bağımsız yaşam becerileri kazanmalarını sağlamaktır.